Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3


รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2556