Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูบรรณารักษ์ ภาคเหนือ รุ่น 5-6 ปี 57


"ด้วยรักและผูกพัน"
วันของเราชาวบรรณารักษ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  สพป.เชียงราย เขต 1-2
สพม.36 (จ.พะเยา และ จ.เชียงราย)
29-31 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่