Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

แบกโต๊ะไปเอง เพื่อการศึกษา


แบกโต๊ะไปเอง เพื่อการศึกษา


บทความสะท้อนคิด

โรงเรียนอนุบาลหลายแห่งในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ประสบปัญหาขาดแคลนชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนหนังสือเป็นอย่างมาก  เพื่อไม่ให้ลูกๆ หลาน ๆ ต้องขาดโอกาสทางการศึกษา หลายครอบครัวจึงลงทุนแบกโต๊ะเรียนหนังสือไปโรงเรียนเอง และต้องนำไป-กลับ ทุกวัน เนื่องจากเกรงว่าจะสูญหาย..

ช่วงเปิดภาคเรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลในเทศบาลตำบลซุ่นชุน เมืองม๋าเฉิง มณฑลหูเป่ย  ประเทศจีน   ต้องเตรียมเตรียมโต๊ะเรียนหนังสือไว้ให้เด็กๆ โดยต้องนำโต๊ะและเก้าอี้ติดตัวไปโรงเรียนด้วยทุกวัน   สาเหตุมาจากทางเทศบาลตำบลแห่งนี้มีนักเรียนมากกว่า 5,000 คน แต่มีชุดโต๊ะเรียนหนังสือเพียง 2,000 ชุด อีกทั้งยังต้องแบ่งให้กับโรงเรียนประถมศึกษาอีกหลายโรงเรียนในเขต จึงทำให้ทางโรงเรียนขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ อีกกว่า 3,000 ชุด

*********************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.talkystory.com/?p=41998