Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

บันไดไฮกุ เส้นทางสู่สวรรค์


บันไดไฮกุ เส้นทางสู่สวรรค์ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บันไดไฮกุ เส้นทางสู่สวรรค์

บันไดไฮกุ เริ่มแรกเป็นบันไดไม้ตอกยึดไว้กับหน้าผาทางตอนใต้ของหุบเขาไฮกุ ติดตั้งในปี ค.ศ. 1942 เป็นการเชื่อมต่อสายอากาศจากด้านหนึ่งของเขาไฮกุไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อสร้างระบบสื่อสารวิทยุอย่างต่อเนื่อง บันไดไฮกุ รู้จักกันดีในชื่อของ บันไดสู่สวรรค์ ใคร อยากขึ้นไปสัมผัสต้องฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อไต่ขั้นบันไดทั้งหมด 3,922 ขั้น พิชิตยอดสูงสุดที่ 2,800 เมตร ด้วยเส้นทางที่สูงชัน อันตราย บันไดไฮกุ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัย กายและใจถึงเท่านั้น!
ไฮกุ บันไดสวรรค์
บันไดไฮกุ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ใน ปี ค.ศ. 2003 มีการปรับปรุงซ่อมแซม บันไดไฮกุ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ $875,000 ต่อมาช่วงต้นปี ค.ศ. 2012 บันไดไฮกุ ยังคงเป็นปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน และปัจจุบันยังไม่มีโครงการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า
ข้อมูล : en.wikipedia.org  ภาพ : flickr/markpayton เรียบเรียง : travel.mthai.com