Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สร้างสื่อการสอน แบบ BBL

  ภาพประกอบ จาก google


 สร้างสื่อการสอน แบบ BBL

พลิกโฉมโรงเรียน นักเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี  
เป็นโครงการดีมากอีกโครงการเท่าที่มีในการศึกษาไทย  แต่ที่ว่ามุ่งนักเรียนป.1นั้นก็ดี แต่บางโรงเรียนก็เห็นความสำคัญได้นำไปบูรณาการใช้กับทุกชั้นเรียน  นับว่าเป็นก้าวใหม่ของการศึกษาไทยอย่างแน่นอน
 ดั้งนั้นวันนี้จึงได้นำเอาตัวอย่างการทำสื่อการเรียนการสอนมาเสนอเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้แก่ครูผู้มีไฟใฝ่หาแนวคิดใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลแก่ลูกๆนักเรียนของเราที่รอคอยเปิดสมองให้ก้าวสู่อนาคตที่สดใสต่อไปขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://www.namsongkram.com/2015/06/bbl.html