Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

พระมหาชนก พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน ภาพสีฯ)
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในทศชาติชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึง พระมหาชนกผู้ทรงกระทำความเพียรยิ่งยวด จนกระทั่งได้ครองราชสมบัตินำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ อยู่มาวันหนึ่งเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้น ต้นที่มีผลดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกกลับตั้งอยู่ตระหง่าน พระมหาชนกทรงบังเกิดธรรมสังเวช ดำริจะออกผนวช
read more
คำพิพากษา คำพิพากษา
ชาติ กอบจิตติ
คำพิพากษา เป็นนวนิยายสะท้อนสังคม เสนอเรื่องราวของฟัก ภารโรงหนุ่ม ผู้ตกเป็นเหยื่อคำพิพากษาของสังคมโดยสังคม โดยแสดงให้เป็นอย่างชัดเจนว่าสังคมมักตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ตาเห็น โดยมิได้ตรวจสอบหรือใช้วิจารณญาณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างจริงจังเลย ...
read moreร้อยเล่ห์แสนรัก

ปลายสี

ดาดาริน นางแบบสาวสุดฮอตวางแผนการอันพิลึกพิลั่นเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับ"ทองทิม"ชายหนุ่มผู้ไม่เคยอยู่ในสายตา เพราะคาดหวังไว้ว่าเขาจะเบนความสนใจมาหลงเสน่ห์เธอ และได้เป็นข่าวซุบซิบตามสื่อต่างๆ เพื่อให้หญิงสาวที่เธอเห็นว่ากำลังคบหาอยู่กับเขาเข้าใจผิดและแยกทางกันไป ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ ....
read more

ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก

สิทธิเดช กนกแก้ว

กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นภัยของการทำลายและทำร้ายธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยต่าง ๆ ดังปรากฏให้เห็น...แหล่งข้อมูล  http://lib.obec.go.th/portal/home