Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิถีล้านนา วิถีโลก (3)

วิถีล้านนา..สู่วิถีโลก
เด็กเชียงใหม่หัวใจรักการอ่าน
การขับเคลื่อนการอ่านสู่ห้องเรียน เพื่อรองรับการเรียนรู้สู่อาเซียน
10-11 กันยายน 2554


จากเพลงล่องแม่ปิง..ที่แสนไพเราะและอ่อนหวานสามารถบูรณาการผ่านการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระด้วยการอ่านและการขับขาน ด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง พร้อมสื่อสารเป็นคำร้อยภาคภาษาอังกฤษ รูปแบบคาราโอเกะ ด้วยการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต1