Love to Read

LOVE TO READ อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

KM 's Day : Love to read [part 3] เส้นทางสู่ความสำเร็จของครูรักการอ่าน


"กว่าจะถึงวันนี้"
..เส้นทางสู่ความสำเร็จ ของครูรักการอ่าน..
รางวัลครูรักการอ่านระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
..เส้นทางการสร้างนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็ก ..สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน พลเมืองรักการอ่าน..


กิจกรรมสุนทรียสนทนา [Dialouge] KM 's Day : Love to read

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
วันเสาร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖
ครูเหมียว : ครูรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
ครูประไพ : ครูรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ผู้สร้างนักเรียนรักการอ่านระดับประเทศ
ครู ดร.ไก่ : ครูรักการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่  ครูสอนดีระดับประเทศ

[ ..รอชมคลิปนะคะ..]